Kết quả xố số


Kết quả đài Miền Bắc mở thưởng Thứ 2 ngày 22/12/2014
Đặc Biệt 48853
Giải 1 51605
Giải 2 41040 - 89503
Giải 3 66297 - 25382 - 88905 - 57203 - 04422 - 91066
Giải 4 4387 - 0051 - 9372 - 2985
Giải 5 5086 - 5815 - 4527 - 4651 - 1118 - 5834
Giải 6 592 - 322 - 576
Giải 7 27 - 09 - 40 - 42
Đầu Lôtô
Đầu 0 05, 03, 05, 03, 09,
Đầu 1 15, 18,
Đầu 2 22, 27, 22, 27,
Đầu 3 34,
Đầu 4 40, 42, 40,
Đầu 5 53, 51, 51,
Đầu 6 66,
Đầu 7 72, 76,
Đầu 8 82, 85, 87, 86,
Đầu 9 97, 92,
Kết quả đài Thừa Thiên Huế mở thưởng Thứ 2 ngày 22/12/2014
Đặc biệt 957291
Giải 1 79047
Giải 2 88965
Giải 3 48646 - 35833
Giải 4 66694 - 69346 - 29245 - 56510 - 17194 - 46654
Giải 5 3134
Giải 6 0795 - 8411 - 5149
Giải 7 822
Giải 8 44
Đầu Lôtô
Đầu 0 02,
Đầu 1 10, 11,
Đầu 2 22,
Đầu 3 33, 34,
Đầu 4 47, 46, 45, 46, 49, 44,
Đầu 5 54,
Đầu 6 65,
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9 91, 94, 94, 95,
Kết quả đài Phú Yên mở thưởng Thứ 2 ngày 22/12/2014
Đặc biệt 408293
Giải 1 55634
Giải 2 24914
Giải 3 86597 - 36780
Giải 4 61364 - 13078 - 38382 - 13932 - 03765 - 83733
Giải 5 2285
Giải 6 2552 - 7616 - 0896
Giải 7 834
Giải 8 92
Đầu Lôtô
Đầu 0
Đầu 1 14, 16,
Đầu 2
Đầu 3 34, 32, 33, 34,
Đầu 4
Đầu 5 52,
Đầu 6 65, 64,
Đầu 7 78,
Đầu 8 80, 82, 85,
Đầu 9 93, 97, 97, 96, 92,
Kết quả đài Cà Mau mở thưởng Thứ 2 ngày 22/12/2014
Đặc biệt 359572
Giải 1 50288
Giải 2 46825
Giải 3 63249 - 68924
Giải 4 33451 - 27790 - 55664 - 06453 - 05556 - 79285
Giải 5 4465
Giải 6 8593 - 9692 - 1240
Giải 7 147
Giải 8 91
Đầu Lôtô
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 25, 24,
Đầu 3 33,
Đầu 4 49, 40, 47,
Đầu 5 53, 56, 51,
Đầu 6 64, 65,
Đầu 7 72,
Đầu 8 88, 85,
Đầu 9 90, 93, 92, 91,
Kết quả đài Hồ Chí Minh mở thưởng Thứ 2 ngày 22/12/2014
Đặc biệt 422940
Giải 1 94736
Giải 2 32850
Giải 3 37531 - 21460
Giải 4 34417 - 55224 - 41982 - 93483 - 58182 - 49388
Giải 5 5011
Giải 6 0645 - 2643 - 2904
Giải 7 849
Giải 8 38
Đầu Lôtô
Đầu 0 04,
Đầu 1 17, 11,
Đầu 2 24,
Đầu 3 36, 31, 31, 38,
Đầu 4 40, 45, 43, 49,
Đầu 5 50,
Đầu 6 60,
Đầu 7
Đầu 8 82, 83, 82, 88,
Đầu 9
Kết quả đài Đồng Tháp mở thưởng Thứ 2 ngày 22/12/2014
Đặc biệt 121309
Giải 1 82979
Giải 2 18352
Giải 3 00062 - 77476
Giải 4 17288 - 08363 - 97468 - 85184 - 73993 - 37746
Giải 5 1604
Giải 6 2319 - 0983 - 1940
Giải 7 131
Giải 8 50
Đầu Lôtô
Đầu 0 09, 05, 04,
Đầu 1 19,
Đầu 2
Đầu 3 31,
Đầu 4 46, 40,
Đầu 5 52, 50,
Đầu 6 62, 68, 63,
Đầu 7 79, 76,
Đầu 8 84, 88, 83,
Đầu 9 93,
Module - Facebook Comments By Internet Partner

You are here: Kết quả xố số