Xổ Số Siêu Tốc

Kết quả xố số


Kết quả đài Miền Bắc mở thưởng Thứ 6 ngày 22/05/2015
Đặc Biệt 23026
Giải 1 91214
Giải 2 55042 - 43376
Giải 3 49211 - 87052 - 15211 - 97626 - 24134 - 71980
Giải 4 9987 - 2398 - 7296 - 7223
Giải 5 2673 - 3040 - 3714 - 6883 - 1942 - 8377
Giải 6 725 - 386 - 778
Giải 7 80 - 75 - 25 - 79
Kết quả đài Gia Lai mở thưởng Thứ 6 ngày 22/05/2015
Đặc Biệt 071643
Giải 1 60024
Giải 2 25322
Giải 3 94107 - 16150
Giải 4 95568 - 74256 - 37799 - 79097 - 19136 - 88222 - 30303
Giải 5 1624
Giải 6 8470 - 9602 - 4324
Giải 7 030
Giải 8 95
Kết quả đài Ninh Thuận mở thưởng Thứ 6 ngày 22/05/2015
Đặc Biệt 117918
Giải 1 01426
Giải 2 28102
Giải 3 00627 - 53216
Giải 4 49037 - 55826 - 71893 - 53597 - 48116 - 34685 - 16308
Giải 5 5595
Giải 6 5488 - 1783 - 2578
Giải 7 713
Giải 8 05
Kết quả đài Vĩnh Long mở thưởng Thứ 6 ngày 22/05/2015
Đặc Biệt 716614
Giải 1 80792
Giải 2 96323
Giải 3 08422 - 04683
Giải 4 86361 - 87105 - 56173 - 82159 - 12816 - 21744 - 46210
Giải 5 8500
Giải 6 4676 - 0283 - 7443
Giải 7 168
Giải 8 21
Kết quả đài Trà Vinh mở thưởng Thứ 6 ngày 22/05/2015
Đặc Biệt 832641
Giải 1 98731
Giải 2 30668
Giải 3 41520 - 03076
Giải 4 74008 - 63265 - 70451 - 34646 - 33167 - 77643 - 28109
Giải 5 1233
Giải 6 7820 - 5812 - 9753
Giải 7 483
Giải 8 94
Kết quả đài Bình Dương mở thưởng Thứ 6 ngày 22/05/2015
Đặc Biệt 856645
Giải 1 97896
Giải 2 34224
Giải 3 71015 - 07557
Giải 4 81353 - 96052 - 19071 - 12940 - 28861 - 74056 - 72321
Giải 5 8068
Giải 6 5332 - 8146 - 2326
Giải 7 231
Giải 8 50
Module - Facebook Comments By Internet Partner

You are here: Kết quả xố số