Kết quả xố số


Kết quả đài Miền Bắc mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Đặc Biệt 13256
Giải 1 57963
Giải 2 26671 - 53876
Giải 3 64862 - 28498 - 86562 - 60784 - 43625 - 94822
Giải 4 7100 - 7625 - 1798 - 1509
Giải 5 8219 - 7121 - 7634 - 5929 - 3768 - 8645
Giải 6 375 - 206 - 118
Giải 7 11 - 36 - 14 - 52
Đầu Lôtô
Đầu 0 09, 00, 06,
Đầu 1 19, 18, 11, 14,
Đầu 2 22, 25, 25, 21, 29,
Đầu 3 34, 36,
Đầu 4 45,
Đầu 5 56, 52,
Đầu 6 63, 62, 62, 68,
Đầu 7 76, 71, 75,
Đầu 8 84,
Đầu 9 98, 98,
Kết quả đài Quảng Ngãi mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Đặc biệt 174045
Giải 1 88706
Giải 2 70608
Giải 3 45596 - 91703
Giải 4 20048 - 53087 - 54863 - 18941 - 33052 - 95372
Giải 5 4482
Giải 6 1494 - 8907 - 6366
Giải 7 817
Giải 8 98
Đầu Lôtô
Đầu 0 06, 08, 03, 07,
Đầu 1 17,
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4 45, 41, 48,
Đầu 5 52,
Đầu 6 63, 66,
Đầu 7 72,
Đầu 8 87, 82,
Đầu 9 96, 96, 94, 98,
Kết quả đài Đà Nẵng mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Kết quả đài Đắc Nông mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Kết quả đài Hậu Giang mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Đặc biệt 324955
Giải 1 54388
Giải 2 53635
Giải 3 44933 - 39338
Giải 4 60055 - 69719 - 50520 - 04895 - 83935 - 64712
Giải 5 6339
Giải 6 5459 - 6285 - 5040
Giải 7 241
Giải 8 59
Đầu Lôtô
Đầu 0
Đầu 1 12, 19,
Đầu 2 20, 28,
Đầu 3 35, 38, 33, 35, 39,
Đầu 4 40, 41,
Đầu 5 55, 55, 59, 59,
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 88, 85,
Đầu 9 95,
Kết quả đài Hồ Chí Minh mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Đặc biệt 001584
Giải 1 57183
Giải 2 91472
Giải 3 82102 - 75296
Giải 4 97506 - 90591 - 34856 - 68467 - 47070 - 22563
Giải 5 0433
Giải 6 2920 - 2885 - 2416
Giải 7 416
Giải 8 92
Đầu Lôtô
Đầu 0 02, 06,
Đầu 1 16, 16,
Đầu 2 20,
Đầu 3 33,
Đầu 4
Đầu 5 56, 59,
Đầu 6 67, 63,
Đầu 7 72, 70,
Đầu 8 84, 83, 85,
Đầu 9 96, 91, 92,
Kết quả đài Bình Phước mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Đặc biệt 574962
Giải 1 50121
Giải 2 46216
Giải 3 46592 - 67689
Giải 4 27326 - 55120 - 07814 - 97312 - 96307 - 00336
Giải 5 8939
Giải 6 6180 - 7603 - 2767
Giải 7 841
Giải 8 05
Đầu Lôtô
Đầu 0 07, 01, 03, 05,
Đầu 1 16, 14, 12,
Đầu 2 21, 26, 20,
Đầu 3 36, 39,
Đầu 4 41,
Đầu 5
Đầu 6 62, 67,
Đầu 7
Đầu 8 89, 80,
Đầu 9 92,
Kết quả đài Long An mở thưởng Thứ 7 ngày 25/10/2014
Đặc biệt 266008
Giải 1 15984
Giải 2 81613
Giải 3 01941 - 38513
Giải 4 47538 - 54292 - 44436 - 48448 - 40065 - 26824
Giải 5 0248
Giải 6 7035 - 4693 - 8872
Giải 7 915
Giải 8 12
Đầu Lôtô
Đầu 0 08,
Đầu 1 13, 13, 15, 12,
Đầu 2 24,
Đầu 3 36, 38, 35,
Đầu 4 41, 48, 48,
Đầu 5
Đầu 6 65,
Đầu 7 74, 72,
Đầu 8 84,
Đầu 9 92, 93,
Module - Facebook Comments By Internet Partner

You are here: Kết quả xố số