Kết quả xố số


Kết quả đài Miền Bắc mở thưởng Thứ 5 ngày 30/10/2014
Đặc Biệt 25765
Giải 1 18721
Giải 2 93313 - 34766
Giải 3 11551 - 73348 - 36744 - 15809 - 08772 - 36865
Giải 4 0943 - 8150 - 7589 - 7749
Giải 5 0390 - 0039 - 3688 - 1847 - 1731 - 9947
Giải 6 738 - 869 - 713
Giải 7 25 - 18 - 16 - 90
Đầu Lôtô
Đầu 0 09,
Đầu 1 13, 13, 18, 16,
Đầu 2 21, 25,
Đầu 3 39, 31, 38,
Đầu 4 48, 44, 49, 43, 47, 47,
Đầu 5 51, 50,
Đầu 6 65, 66, 65, 69,
Đầu 7 72,
Đầu 8 89, 88,
Đầu 9 90, 90,
Kết quả đài Quảng Bình mở thưởng Thứ 5 ngày 30/10/2014
Đặc biệt 852265
Giải 1 87910
Giải 2 93586
Giải 3 85697 - 35821
Giải 4 43157 - 73568 - 28445 - 32408 - 78653 - 50429
Giải 5 7280
Giải 6 6946 - 4534 - 1243
Giải 7 361
Giải 8 10
Đầu Lôtô
Đầu 0 08, 08,
Đầu 1 10, 10,
Đầu 2 21, 29,
Đầu 3 34,
Đầu 4 45, 43, 46,
Đầu 5 53, 57,
Đầu 6 65, 68, 61,
Đầu 7
Đầu 8 86, 80,
Đầu 9 97,
Kết quả đài Bình Định mở thưởng Thứ 5 ngày 30/10/2014
Đặc biệt 633778
Giải 1 58334
Giải 2 39783
Giải 3 98802 - 56483
Giải 4 29120 - 34431 - 33836 - 81949 - 69680 - 37668
Giải 5 3342
Giải 6 6960 - 1346 - 2066
Giải 7 545
Giải 8 31
Đầu Lôtô
Đầu 0 02,
Đầu 1
Đầu 2 20,
Đầu 3 34, 36, 31, 31,
Đầu 4 49, 42, 46, 45,
Đầu 5
Đầu 6 68, 69, 66, 60,
Đầu 7 78,
Đầu 8 83, 83, 80,
Đầu 9
Kết quả đài Quảng Trị mở thưởng Thứ 5 ngày 30/10/2014
Đặc biệt 581832
Giải 1 31083
Giải 2 96024
Giải 3 41806 - 92526
Giải 4 63147 - 86589 - 67877 - 19267 - 98297 - 40197
Giải 5 8416
Giải 6 2002 - 0195 - 7308
Giải 7 775
Giải 8 21
Đầu Lôtô
Đầu 0 06, 07, 08, 02,
Đầu 1 16,
Đầu 2 24, 26, 21,
Đầu 3 32,
Đầu 4 47,
Đầu 5
Đầu 6 67,
Đầu 7 77, 75,
Đầu 8 83, 89,
Đầu 9 97, 97, 95,
Kết quả đài Bình Thuận mở thưởng Thứ 5 ngày 30/10/2014
Đặc biệt 742264
Giải 1 28762
Giải 2 89975
Giải 3 91743 - 17299
Giải 4 54700 - 66909 - 16357 - 33725 - 69161 - 81877
Giải 5 7413
Giải 6 4353 - 8599 - 5691
Giải 7 161
Giải 8 99
Đầu Lôtô
Đầu 0 04, 00, 09,
Đầu 1 13,
Đầu 2 25,
Đầu 3
Đầu 4 43,
Đầu 5 57, 53,
Đầu 6 64, 62, 61, 61,
Đầu 7 75, 77,
Đầu 8
Đầu 9 99, 91, 99, 99,
Kết quả đài Tây Ninh mở thưởng Thứ 5 ngày 30/10/2014
Đặc biệt 304742
Giải 1 38686
Giải 2 54235
Giải 3 62129 - 77169
Giải 4 21313 - 68086 - 35824 - 95730 - 51690 - 71630
Giải 5 6861
Giải 6 2325 - 9876 - 8447
Giải 7 238
Giải 8 68
Đầu Lôtô
Đầu 0 09,
Đầu 1 13,
Đầu 2 29, 24, 25,
Đầu 3 35, 30, 30, 38,
Đầu 4 42, 47,
Đầu 5
Đầu 6 69, 61, 68,
Đầu 7 76,
Đầu 8 86, 86,
Đầu 9 90,
Kết quả đài An Giang mở thưởng Thứ 5 ngày 30/10/2014
Đặc biệt 795888
Giải 1 16635
Giải 2 87089
Giải 3 44757 - 45782
Giải 4 31855 - 25900 - 75433 - 06830 - 99525 - 87170
Giải 5 6320
Giải 6 2669 - 6661 - 1639
Giải 7 462
Giải 8 94
Đầu Lôtô
Đầu 0 00,
Đầu 1
Đầu 2 25, 25, 20,
Đầu 3 35, 33, 30, 39,
Đầu 4
Đầu 5 57, 55,
Đầu 6 69, 61, 62,
Đầu 7 70,
Đầu 8 88, 89, 82,
Đầu 9 94,
Module - Facebook Comments By Internet Partner

You are here: Kết quả xố số